Over/about

Cunera Joosten
Currently living and working in Amsterdam

Opleiding / Education
Fotoacademie Amsterdam
Hogeschool voor de kunsten Utrecht

 

‘THE SUN THAT I SEE, IS JUST AN ILLUSION’
Startpunt van het fotografische werk is een samenleving die onveilig voelt, waar je op je hoede moet zijn, kwetsbaar bent. Foto’s van vooral (stedelijke) landschappen worden hierbij ingezet als metafoor. De beelden ademen veelal de sfeer als van het vallen van de avond, de tijd rondom het ondergaan van de zon, een moment waarop vormen lijken op te lossen. Een wereld waarin je je verloren kunt voelen.

De werken zijn in de studio gemaakt. Er is een eigen wereld gecreëerd. Dit maakt de beelden van een niet specifiek te duiden tijd en plaats.

Er wordt gebruik gemaakt van materialen als lood, verbrande nieuwsberichten en bijvoorbeeld grond van schuldig landschap.
De inzet van het medium fotografie brengt de suggestie van realiteit in het werk.

 

The starting point of the photographic work is a society that feels unsafe, where you have to be on your guard, where you are vulnerable. Photos of mainly (urban) landscapes are used as a metaphor.
The images often exude the atmosphere of nightfall, the time around the setting of the sun, a moment when forms seem to dissolve. A world in which you can feel lost.

The works were created in the studio. A world of its own has been created. This makes the images of a time and place that cannot be specifically identified.

Materials such as lead, burnt newspapers and, for example, soil from guilty landscapes are used. The use of the medium of photography brings the suggestion of reality into the work.